مقالات مرتبط با سایت

ژ 1-1
جوجه کشی و پرورش جوجه قرقاول

جوجه قرقاول یک روزه همانند سایر حیوانات تازه متولد شده به مراقبتهای ویژه و بخصوص دسترسی به غذاهای کافی نیاز دارد. همچنین سالن محل پرورش جوجه‌ها باید دراری فضای کافی باشد و در ضمن کاملا تمیز و ضدعفونی شده باشد.

ژ 1-2
پرورش قرقاول و اهداف آن

اهداف زیادی از راه اندازی طرح های پرورش قرقاول دنبال می شود. امروزه با توجه به شناخت مضرات گوشت قرمز و گرایش به مصرف روز افزون گوشت سالم سفید پرندگان و استفاده از زیبایی این پرندگان از طریق نگهداری زنده و تاکسیدرمی پرورش این پرنده را حائز اهمیت کرده است.

ژ 1-3
معرفی و آشنایی با قرقاول

زیستگاه این پرنده در جنگل‌های مرطوب، بوته‌زارهای تمشک و درختان پهن برگ ‌است که در زیر بوته‌های آن‌ها اشیانه می‌کند. قرقاول ها وابستگی زیادی به جنگل‌های و بوته‌زارها دارند.آنها معمولاً در جنگلها استراحت و در نقاط باز و کم‌درخت و کشتزارها به تغذیه می‌پردازند